เราได้มีการเชื่อมระบบกับ OTAs มากกว่า 100+ ราย, GDS, metasearch และผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทุกสาขา เพื่อการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างไร้รอยต่อ

OTAs

iCal Based

Meta Search

GDS

Booking Engine

PMS